Zákaznícke Centrum
0917 600 123 / Po.-Pia: 8:00 - 16:00
 • Košík
 • Obchodné podmienky

  Naším hlavným cieľom je Vaša maximálna spokojnosť a tomuto cieľu podriaďujeme i všetky ostatné. Celý náš pracovný kolektív kladie dôraz na korektný prístup. Na zakúpený tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov a možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu do 14 dní od jeho prevzatia.

  1. Všeobecné informácie

  Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti

  Predávajúceho – prevádzkovateľa webu:

  EMMER GROUP, s.r.o.
  Dunajský rad  č. 146/32
  945 04 Komárno - Nová Stráž, Slovensko
  Ičo: 47 378 221
  Dič: 2023847793
  IČ DPH: SK2023847793

  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu v Nitre, vložka č. 34950/N.

  (ďalej len „predávajúci“)

  a

  Kupujúceho:

  Zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou odoslanou elektronickou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

  (ďalej len „kupujúci“)

  pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.mamamania.sk (ďalej len MamaMania).

  Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 27.7.2014

  Kontaktné údaje predávajúceho:

  +421 35 7781 540

  info@mamamania.sk

  2. Registrácia

  V MamaManii je možné nakupovať po registrácii, alebo prostredníctvom jednorázového nákupu po zadaní dodacích kontaktných údajov kupujúceho. Kupujúci vďaka registrácii získava.

  3.Objednávka

  Ďalším krokom nevyhnutným k objednaniu príslušného tovaru je jeho vloženie do nákupného košíka. Jeho definitívne objednanie potvrdzuje kupujúci až v závere komletizácie objednávky. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie objednávkového formulára. Ak nebude objednávka obsahovať požadované náležitosti, pokladá sa za neúplnú a systém ju nemôže akceptovať. Navyše predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škody vzniknuté chybným vyplnením tohto formulára kupujúcim. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu ako následok toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo alebo sa toto dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

  Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru vzniká na základe záväzného potvrdenia prijatia objednávky. Objednávka kupujúceho bude archivovaná v sekcii Objednávky, do ktorej má prístup výlučne kupujúci.

  4. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej vyexpedovaním zo skladu. V tomto prípade je potrebné, aby kupujúci, v čo najkratšom čase kontaktoval predávajúceho e-mailom alebo telefonicky a uviedol číslo objednávky. Ak už medzičasom kupujúci za tovar zaplatil, budú mu peniaze do 14 dní vrátené, a to na číslo účtu, z ktorého peniaze zaslal.

  5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:

  • Objednaný tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný.

  • Cena tovaru sa výrazným spôsobom zmenila alebo bola chybne uvedená.

  V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto vrátená na jeho účet v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní.

  6. Cenové podmienky

  Predávajúci si vyhradzuje právo upravovať (znižovať/zvyšovať) ceny tovaru uvedené na stránke MamaMania. Nové ceny sa stávajú platnými dňom ich uverejnenia. Takáto úprava sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim.

  7. Platba za tovar

  Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny za tovar. Celková cena objednávky môže byť kupujúcim zaplatená:

  • na dobierku

  • bankovým prevodom - Ak Vaša objednávka nebude uhradená do 7 pracovných dní, objednávka bude automaticky zrušená!
  • platobnou kartou
  • v hotovosti

  Ku každej zásielke je priložená faktúra, daňový doklad, ktorá je zároveň záručným listom.

  Kupujúci môže požiadať predávajúceho i o darčekové balenie tovaru. V tomto prípade si predávajúci zaúčtuje príplatok 1,29 EUR.

  8. Dodanie tovaru

  Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Doba dodania, ktorá je uvádzaná na stránke predávajúceho je orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. Dodávanie tovaru je realizované výlučne počas pracovných dní.

  Tovar je v plnej výške poistený. Pri jeho preberaní je však kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho viditeľného poškodenia je nevyhnutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách vzniknutých počas prepravy. Za tieto škody je zodpovedný prepravca. Ak kupujúci prevezme tovar i napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou predávajúceho.

  9. Reklamácia

  Kupujúci má právo reklamovať tovar podľa reklamačného poriadku uvedeného v sekcii Reklamácia.

  10. Možnosť vrátenia tovaru

  V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. 
  Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

  Postup pri vrátení tovaru:

  - Kupujúci vytlačí a vyplní Formulár pre vrátenie tovaru (pre stiahnutie kliknite sem).

  - Kupujúci osobne alebo prepravnou službou dopraví na svoje vlastné náklady tovar spolu s kópiou faktúry a vyplneným formulárom na adresu predávajúceho.

  - Po obdržaní kompletného, nerozbaleného tovaru z originálneho balenia, vrátane príslušenstva a všetkých spomínaných dokladov vráti predávajúci kupujúcemu čiastku v hotovosti alebo prevodom na účet. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť čiastku na účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru.

   

  Dozor a dohľad nad poskytovanými službami vykonáva: 

  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
  PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.:   037/7720 001
             037/7720 034
  fax č.: 037/ 7720 024
  e-mail: nr@soi.sk

   


  Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie